CISCO PROINTER Collaboration
garnitura basic

Kompanija


Preduzeće je osnovano sa ciljem da razvija informacione sisteme za potrebe prvenstveno velikih kompanija kao što su kompanije iz elektrodistributivne delatnosti, ali i drugih, tako da se u našim referencama nalazi i veliki broj banaka, uspešnih privrednih subjekata i državnih organa i institucija.


Saznajte više

garnitura basic

Reference


Imamo dugu i uspešnu saradnju sa mnogobrojnim kompanijama kako domaćim tako i internacionalnim. Cilj poslovanja ogleda se u zadovoljavanju postojećih potreba korisnika svakodnevnim ulaganjem u nova tehnološka rešenja koja im pomažu da ostvare i postignu više u svom okruženju...


Saznajte više

garnitura basic

PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA SOFTVERA


Energosoft ITSS je zaokružio razvoj aplikacija Poslovnog informacionog sistema koje implementira korisnicima u postojećoj verziji ili vrši dorade u skladu sa specifičnim potrebama korisnika.

Saznajte više

garnitura basic

TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI


Realizacija kompletnih rešenja informacionih sistema (analiza sistema; projektovanje konfiguracija računarske i komunikacione opreme, sistemskog softvera; projektovanje, dizajn, izrada i uvođenje aplikativnih i gotovih rešenja)...

Saznajte više

CISCO PROINTER Collaboration

Partneri