KARIJERA

U poslovnom okruženju osnovni resurs svake kompanije čine ljudi i njihove sposobnosti koje doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva. Njihova kreativnost, inovativnost, motivisanost, informisanost, osobine su koje ih čine drugačijim od ostalih resursa u preduzeću.

Prema tome, zaposleni Energosofta predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vrednosti našeg preduzeća. Sve ono što Energosoft ima danas kao svoj najveći uspeh je tvorevina ljudskog duha i uma jer sa posebnom pažnjom i posvećenošću pristupa ovom potencijalu. Stalnim usavršavanjem, brigom i ulaganjem u naše zaposlene stvaramo kompetitivnu prednost na tržištu.

S obzirom da je tržište informacionih tehnologija veoma dinamično i da nastojimo da pratimo trendove, Energosoft u cilju toga širi i unapređuje svoje poslovanje uvođenjem novih softverskih rešenja i novih grupa korisnika koji zahtevaju poznavanje i korišćenje novih tehnologija. Zbog toga su nam potrebni ambiciozni, motivisavi ljudi, voljni da uče, da se usavršavaju, spremni na timski rad i razvoj individualnih kompetencija.

Ako želite da postanete član našeg tima, da stičete nova znanja, da se stalno usavršavate i proširujete granice svojih mogućnosti i svoga uspeha i smatrate da ste baš Vi prava osoba za nas, pošaljite nam:

 • CV
 • Propratno pismo

na e-mail adresu: office@energosoft.rs

Trenuno tražene pozicije:

Uslovi za kandidate:

 • VII stepen stručne spreme
 • Minimim godinu dana iskustva na poslovima Java programiranja
 • Dobro poznavanje koncepata objektno-orijentisanog programiranja i Java programskog jezika
 • Poznavanje koncepata Java EE, servlet, WEB servis, JAVA API za RESTful WEB servise
 • Poznavanje poslovnih procesa
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Prednost imaju kandidati koji poznaju JSF (Java Server Faces) framework-a, Oracle ADF framework-a, kao i poznavanje JDeveloper razvojnog okruženja.

Zaposlenima nudimo:

 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja u okruženju koje se neprestalno razvija
 • Mogućnost ostvarivanja karijere u najperspektivnijoj poslovnoj oblasti – IT industriji
 • Rad u kompaniji sa dugom tradicijom na izazovnim projektima
 • Dinamičan posao u profesionalnom okruženju
 • Poznavanje poslovnih procesa
 • Rad na savremenim tehnologijama
 • Mogućnost učenja i upoznavanja novih tehnologija

Opis posla:

 • Razvoj novih aplikacija i unapređenje postojećih sistema i funkcionalnosti
 • Integracija aplikacija sa kompanijskim sistemima
 • Rad sa velikim sistemima i korisnicima

Uslovi za kandidate:

 • Poznavanje relacionih baza podataka MYSQL, DB2, MSSQL, POSTGRESQL , poznavanje rada sa upitima i bazama podataka
 • Neophodno je iskustvo u radu sa ORACLE razvojnim alatima: ORACLE Forms, ORACLE Reports, PL/SQL i SQL-a
 • Poželjno je posedovanje univerzitetske diplome ili diplome visoke škole iz oblasti informatike ili sličnog obrazovnog profila (PMF, FON, FTN, ETF…)

Zaposlenima nudimo:

 • Konkurentnu zaradu
 • Mogućnost za dokazivanje i brzo napredovanje, u okruženju koje se brzo razvija i proširuje u IT tehnologijama
 • Rad u kompaniji sa dugom tradicijom na izazovnim projektima
 • Stručno usavršavanje

Opis posla:

 • Razvoj novih aplikacija i unapređenje postojećih sistema i funkcionalnosti
 • Integracija aplikacija sa kompanijskim sistemima
 • Rad sa velikim sistemima i korisnicima

Uslovi za kandidate:

 • Poznavanje Objektno orijentisanog koncepta (klase, objekti, nasleđivanje, polimorfizam)
 • Poznavanje Typescript (alternativno Javascript) jezika za razvoj UI
 • Poznavanje platforme/framework-a za razvoj UI-a (Angular, Vue,...)
 • Poznavanje PrimeNG ili PrimeVue UI biblioteke - nije neophodno, ali je bonus
 • Poznavanje/korišćenje REST ili WEB servisa
 • Osnovno poznavanja relacionog modela (MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL,...)
 • Poznavanje HTML, CSS jezika - poželjno, ali nije neophodno
 • Rad sa sistemom za verziranje (Subversion, Git,...) - poželjno, ali nije neophodno
 • Poznavanje/korišćenje jednog od okruženja za razvoj (VisualStudio Code,...)

Zaposlenima nudimo:

 • Konkurentnu zaradu
 • Rad u kompaniji sa dugom tradicijom na izazovnim projektima
 • Rad u okviru iskusnih razvojnih timova
 • Rad u stabilnoj kompaniji koja razvija sopstvena inovativna rešenja
 • Stručno usavršavanje

Opis posla:

 • Razvoj aplikacija u Oracle Apex-u prema standardima tehnologije
 • Inicijalno testiranje razvijenih aplikacija
 • Pružanje podrške klijentima

Uslovi za kandidate:

 • Iskustvo u radu sa Oracle APEX alatom
 • Poznavanje Oracle baze, SQL i PL/SQL jezika
 • Prethodno iskustvo na razvoju poslovnih aplikacija
 • Poželjno je posedovanje univerzitetske diplome ili diplome visoke škole iz oblasti informatike ili sličnog obrazovnog profila.

Zaposlenima nudimo:

 • Konkurentnu zaradu
 • Rad u kompaniji sa dugom tradicijom na izazovnim projektima
 • Rad u okviru iskusnih razvojnih timova
 • Rad u stabilnoj kompaniji koja razvija sopstvena inovativna rešenja
 • Stručno usavršavanje
CISCO PROINTER Collaboration