NAGRADE I PRIZNANJA

 • Diskobolos 2005. za Aplikaciju za praćenje energetske efikasnosti "EMOS".
 • Pehar novosadskog sajma za kvalitet ocenjenih proizvoda na 14. međunarodnom sajmu informatike 2005. godine.
 • Zlatna medalja na 14. međunarodnom sajmu informatike 2005. godine za projekat Monitoring sistem tunela Mišeluk - projekat realizacije alarmnog sistema (za dojavu požara, detekciju gasova i detekciju vidljivosti) i sistema video nadzora u tunelu Mišeluk u Novom Sadu.
 • Velika zlatna medalja na 14. međunarodnom sajmu informatike 2005. godine za EMOS – aplikaciju za praćenje energetske efikasnosti u kompanijama koje se bave proizvodnjom i prodajom električne, toplotne i drugih tipova energije.
 • Zlatna medalja na 14. međunarodnom sajmu informatike 2005. godine za ENAS – aplikaciju za automatizaciju procesa javnih nabavki u javnim preduzećima i državnim organima (izrađenu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Republike Srbije), koja omogućava efikasnije poslovanje u svim segmentima procesa javne nabavke, sve evidencije sa dnevnom ažurnošću, kao i izveštaje i preglede raspoložive u kratkom roku.
 • Zlatna medalja na 12. međunarodnom sajmu informatike, telekomunikacija i elektronike 2003. godine za softverski sistem prekonfigurisanog sistema za upravljanje resursima Preduzeća.
 • Srebrna medalja na 12. međunarodnom sajmu informatike, telekomunikacija i elektronike 2003. godine za VoIP gateway.
 • Zlatna medalja na 11. međunarodnom sajmu informatike, telekomunikacija i elektronike 2002. godine za sistem za računarsko praćenje propisa - SRP.
 • JUS ISO 9001 sertifikat za IT inženjering i internet u 2000.
 • Diskobolos 2000. za "Reprojektovanje baze podataka materijalne evidencije Vojske Jugoslavije".
 • Diskobolos '99, za "Metodologiju projektovanja i realizaciju računarskih mreža".
 • Velika zlatna medalja za kvalitet softverskog proizvoda na 5. Međunarodnom sajmu elektronike i informatike u Novom Sadu, oktobra 1996.
 • Diskobolos '96, najveće jugoslovensko informatičko priznanje, u kategoriji poslovnih informacionih sistema i finansija, koje dodeljuje Jugoslovenski informatički savez (JISA), decembra 1996.
 • Nagrada za visok kvalitet projektovanog rešenja na Festivalu informatičkih dostignuća INFOFEST 96. u Budvi, septembra 1996.

CISCO PROINTER Collaboration