PROFIL KOMPANIJE

  • Prvo informatičko privredno društvo koje je dobilo sertifikat JUS ISO 9001 za usluge informatičkog inženjeringa i Interneta.

  • Osnovano 1992. godine u Novom Sadu pod vlasništvom EPS JP "Elektrovojvodina", sve do 26.05.2004. godine kada je preduzeće, u skladu sa reorganizacijom Elektroprivrede Srbije (EPS), kao preduzeće III kruga prešlo u državno vlasništvo.

  • Osnovano je kao preduzeće informatičkog inženjeringa koje se bavi projektovanjem i izradom informacionih sistema i telekomunikacionih mreža, isporukom aktivne i pasivne mrežne opreme, obukom i konsultantskim uslugama prevenstveno za potrebe velikih sistema kao što je elektrodistributivna delatnost, ali i drugih delatnosti I preduzeća, kao što su banke, uspešni privredni subjekti i državni organi i institucije.

  • Preduzeće je preregistrovano u Privredno društvo krajem 2006 godine, a privatizovano u julu 2007. u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije.

  • Energosoft je postepeno razvijao i unapređivao svoje poslovanje, zaokruživši ga tako da danas svojim korisnicima omogućava kompletan informatički inženjering:

    • Realizacija kompletnih rešenja informacionih sistema (analiza sistema, projektovanje konfiguracija računarske i komunikacione opreme, sistemskog softvera; projektovanje, dizajn, izrada i uvođenje aplikativnih i gotovih rešenja);
    • Projektovanje i realizacija globalnih i lokalnih telekomunikacionih sistema;
CISCO PROINTER Collaboration