REFERENCE

Projektovanje i realizacija softvera

 • Razvoj, implementacija i održavanje aplikativnih rešenja Poslovnog informacionog sistema kako za potrebe Operatera distributivnog sistema (ODS) tako i za snadbevače (Garantovano snadbevanje) (FINKO, MAT, OSA);
 • Razvoj, implementacija i održavanje aplikacije PELEN VUG za obračun i naplatu električne energije za kategorije virmanskih i ugovornih potrošača;
 • Proširenje softverske podrške u programskom paketu „PELVUG“ za poslove trgovine električnom energijom na otvorenom tržištu.
garnitura basic
 • Razvoj, implementacija i održavanje aplikacije „iPELEN“ za obračun i naplatu električne energije za sve kategorije potrošača potrošača (domaćinstva, virmanski i ugovorni potrošači);
 • Implementacija, razvoj i održavanje aplikativnih rešenja Poslovnog informacionog sistema (FINKO, MAT, OSA, PELFIN)
 • Proširenje softverske podrške u programskom paketu „PELVUG“ za poslove trgovine električnom energijom na otvorenom tržištu.
 • Razvoj i implementacija softverskog paketa za podršku održavanja objekata i opreme-AMM.
garnitura basic garnitura basic
 • Implementacija i održavanje Biling sistema za obračun i naplatu električne energije „iPELEN“.
 • Povezivanje Biling sistema sa ostalim informacijonim sistemima za finansijsko poslovanje, utuživanje, blagajnom, CRM
garnitura basic
 • Implementacija i održavanje ASPECT ERP u PD TENT Obrenovac
garnitura basic garnitura basic
 • Implementacija poslovnog informaciong sistema „FINKO-MAT-OSA“
 • Održavanje poslovnog informaciong sistema „FINKO-MAT-OSA“
garnitura basic
 • Implementacija i održavanje rešenja Poslovnog informacionog sistema (FINKO, MAT, OSA), dorade na aplikacijama za potrebe klijenta;
 • Razvoj aplikacije za praćenje energetske efikasnosti;
 • Održavanje rutera i svičeva
 • Održavanje sistemskog softvera sa instalacijom CITRIX virtuelnih servera
garnitura basic garnitura basic
 • Implementacija i održavanje ASPECT ERP rešenja
garnitura basic
 • Implementacija ASPECT ERP rešenja
garnitura basic
 • Realizacija dodatnih konsultantskih usluga za uvođenje Sistema za upravljanje dokumentacijom;
 • Realizacija uvođenja aplikacije za trgovinu električnom energijom
garnitura basic

Telekomunikacioni sistemi

 • Migracija Informacionog sistema i revizija mrežne infrastructure
garnitura basic
 • Realizacija računarske mreže i isporuka druge računarske opreme;
 • Realizacija računarske mreže
 • Realizacija računarske mreže i isporuka druge računarske opreme
 • Projektovanje svih telekomunikacionih i elektro instalacija u poslovnom objektu u Beogradu;
 • Revizija projekata računarske mreže
 • Projektovanje telekomunikacione infrastrukture i sistema video nadzora
 • Projektovanje računarskih mreža i sistema video nadzora
 • Projektovanje i realizacija telekomunikacione infrastrukture i isporuka druge računarske opreme
 • Projektovanje i realizacija sistema dojave požara i sistema video nadzora i isporuka druge računarske opreme
 • Realizacija telekomunikacione infrastrukture i isporuka druge računarske opreme
 • Isporuka računarske i komunikacione opreme - 2005.
 • Računarska mreža IPB - 2004.-2005. projektovanje i realizacija.
 • Računarska mreža Stylos AD - AMB Grafika - 2003.-2004. projektovanje i realizacija;
 • Sistem ventilacije
 • Alarmni sistemi
 • Video nadzor
 • Svetlosna saobraćajna signalizacija

11 instalacija slabe struje - 2004.-2005. realizacija;

 • Pokretne električne rampe
 • Semafori
 • Spoljašnji razvod telefonske mreže
 • Spoljašnji razvod RTV mreže
 • Spoljašnji razvod kontrole pristupa i dojave provale
 • Spoljašnji razvod dojave požara
 • Spoljašnji razvod računarske mreže
 • Spoljašnje ozvučenje
 • Spoljašnji video nadzor
 • Registracija prolaska vozila
 • Displeji i portal
 • Računarska mreža MUP Novi Sad - 2004. projektovanje;
 • Video nadzor objekta u Novom Sadu i Beogradu - 2004. projektovanje i realizacija;
 • Elaborat zaštite informacionog sistema Novosadske banke - 2003;
 • Računarska mreža Kulska banka - Novi Sad - 2003. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Kulska banka - Zrenjanin - 2003. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Kulska banka - Kruševac - 2003. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Kulska banka - Vrbas - 2003. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Kulska banka - Gornji Milanovac - 2004. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Kulska banka - Pančevo - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Kulska banka - Pančevo - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Realizacija linije za štampanje i kovertiranje dokumenata - 2005. realizacija;
 • Računarska mreža DDOR Novi Sad - Novi Sad, zgrada Agrovojvodina - 2003. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Skupštine AP Vojvodine - 2003. projektovanje;
 • Računarska mreža Izvršnog veća AP Vojvodine - 2005. projektovanje;
 • Računarska mreža ED Leskovac - 2003. projektovanje i realizacija;
 • WAN veze ED Leskovac - 2004. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža u Elektrotimoku: Uprava i sve Distibucije - 2001. -2004. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža TENT - TE Kolubara - Veliki Crljeni - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža TE TO Novi Sad - Uprava - 2003. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža TE TO Novi Sad - 2003. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža TE TO Zrenjanin - 2003. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža TE TO Sremska Mitrovica - 2003. projektovanje i realizacija;
 • WAN veze TE TO Novi Sad - 2003. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža RIO Kostolac - 2004. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža PRIM Kostolac - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Autotransport Kostolac - 2005. projektovanje i realizacija
 • Računarska mreža Termoelektrane Kostolac - TE KO B Drmno - 2003.-2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Termoelektrane Kostolac - TE KO A Kostolac - 2004.-2005. projektovanje i realizacija;
 • Optička veza TE KO A Kostolac - TE KO B Drmno - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Površinskih kopova Kostolac - 2003. projektovanje i realizacija;

Računarska mreža Pogon Novi Sad i ispostava Srbobranu - 2003. projektovanje i realizacija:

 • Bežična veza Srbobran-Novi Sad - 2003. projektovanje i realizacija;
 • Optička veza preko OPGW-a Pogon Novi Sad-Uprava Beograd - 2004. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Pogon Kruševac - 2004. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Pogon Bor - 2004. projektovanje i realizacija;
 • VoIP bežična veza PPZ EV Novi Sad-Norcev Iriški Venac - 2003. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža PPZ EV Novi Sad - 2003.-2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža ED Subotica - 2004. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža ED Pančevo - 2004. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža ED Ruma - 2004. projektovanje i realizacija;
 • Registracija i evidencija radnog vremena u PPZ EV Novi Sad - 2004. projektovanje;
 • Računarska mreža DC EV Novi Sad - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža ED Zrenjanin - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža ED Pančevo - 2004. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža ED Senta - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža ED Sremska Mitrovica - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža ED Sombor - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Poslovnica Inđija - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Poslovnica Vršac - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Računarska mreža Poslovnica Kanjiža - 2005. projektovanje i realizacija;
 • Sinhronizacija i distribucija tačnog vremena u računarskoj mreži Elektrovojvodine - 2005. projektovanje;
 • Zamena TF centrala u PPZ EV Novi Sad i ED Ruma - 2005. projektovanje;
 • „Projekat nadogradnje i održavanje računarske mreže TETO Panonske elektrane“
 • „Projekat strukturiranog kablovskog sistema Kampusa COPO Sremska Kamenica“
 • „Projekat sistema objedinjavanja pojedinih sistema dojave požara u Kampusu Đerdap 2“

© 2017 ENERGOSOFT.