ENERGOSOFT REMOTE CONTROL EMAIL
Utorak | 24.10.'17.
POGLEDAJTE VESTI

Pogledajte vesti -->>

Partneri:
PARTNERI  Energosoft AD Novi Sad je akcionarsko društvo informatičkog inženjeringa, zatvorenog tipa, rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 6415/2008 od 27.02.2008.
  Osnovano je 1992. godine u Novom Sadu, kao Preduzeće informatičkog inženjeringa. Društvo se bavi projektovanjem i izradom informacionih sistema i telekomunikacionih mreža, isporukom aktivne i pasivne mrežne opreme, obukom i konsultantskim uslugama. Energosoft AD Novi Sad je postepeno razvijao i unapređivao svoje poslovanje, zaokruživši ga tako da danas svojim korisnicima omogućava kompletan informatički inženjering:

      • Projektovanje i realizacija softvera
      • SAP konsalting
      • Telekomunikacioni sistemi


Energosoft AD Novi Sad je danas u mogućnosti da ponudi potpuno rešenje iz oblasti informatičkog inženjeringa na najviše zahtevanom nivou, a poslovi koje smo do sada uspešno obavili najbolje govore o nama.

Energosoft AD Novi Sad je prvo jugoslovensko informatičko privredno društvo koje je dobilo sertifikat JUS ISO 9001 za usluge informatičkog inženjeringa i Interneta.BANER

 

MARKETING
REMOTE DESKTOP LIVE CAM ENERGOSOFT