TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI

Projektovanje i izvođenje svih vrsta telekomunikacionih sistema:

 • Strukturirani kablovski sistemi.
 • Sve vrste bežčnih mrežnih sistema.
 • Aktivna mrežna oprema za LAN, MAN i WAN sisteme.
 • Zaštita računarskih mrežnih sistema.
 • Savremenih kompanijskih telefonskih sistema.
 • Namenskih kontrolno upravljačkih sistema, sistemi video nadzora, sistemi ozvučenja, alarmni sistemi, sistemi kontrole pristupa, sistemi evidencije radnog vremena, sistemi za ranu detekciju i dojavu požara, gasova i vidljivosti i dr.

Sistemi se projektuju i realizuju u partnerskoj saradnji sa renomiranaim svetskim proizvođačima:

 • Za SKS:
  Brand-Rex, R&M, Belden, Schrack Technik i dr.
 • Za bežične mrežne sisteme:
  Motorola, Alvarion, Cambium Networks, Radwin i dr.
 • Za aktivnu mrežnu opremu:
  Cisco, Allied Telesis, HP i dr.
 • Za zaštitu računarskih mrežnih sistema:
  Cisco rešenja, Fortinet, Check Point, TippingPoint (deo Trend Micro) i dr.
 • Za savremene telefonske sisteme:
  Cisco, Avaya i dr.
 • Za namenske sisteme:
  Siemens, Axis, Honeywell, Asoni, Monacor, ITC-audio, Aritech, ESSER, Kilsen i dr.

Sve telekomuikacione sisteme projektuju i realizuju inženjeri koji poseduju odgovarajuće licence Inženjerske komore Srbije, kao i odgovarajuće proizvođačke sertifikate partnerskih firmi (Cisco, Allied Telesis, HP, TippingPoint, Axis i dr.).

Od ostalih telekomunikacionih usluga koje nudimo, izdvajamo:

 • Projektovanje, realizacija serverskih sistema i njihove virtuelizacije (VMWare, Citrix, Microsoft). Optimalno podešavanje njihovog rada u mrežnom okruženju.
 • Cloud i Managed servisi.
 • U saradnji sa ostalim sektorima kompanije, razvijeni su servisi za praćenje rada poslovnih softvera sa komunikacione strane.
 • Rešavanje problema zagušenja u radu aplikativnog softvera, obuhvatajući sistemske i komunikacione segmente njihovog rada, odnosno optimizacija kompletnog rada tih softvera.
 • Bazirani smo na radu sa aplikacijama razvijenim u ORACLE tehnologijama, i SAP softveru, ali rešavamo probleme kod svih softvera koji već postoje kod kupaca.
 • Projektujemo (dimenzioniramo), instaliramo, podešavamo i vršimo nadzor nad softverima koji prate telekomunikacione sisteme:
  • Softveri za praćenje rada računarskih mreža (LAN I WAN).
  • Softveri za delove SCADA sistema.
  • Softveri za video nadzor (Izdvajamo: Milestone VMS, Netavis VMS i dr.).
  • Softveri za pravljenje rezervnih kopija IT sistema (Acronis, Veeam i dr.). Projektovanje i realizacija hardversko-softverskih rešenja za rezervne serverske centre (Disaster Recovery), kompletna usluga (komunikacije, hardver, softver).
  • Softveri za povezivanje udaljenih sistema u jedan sistem kao i daljinski nadzor tih sistema: alarmnih sistema, sistema automatske detekcije i dojave požara, sistema kontrole pristupa i evdencije radnog vremena i dr.

CISCO PROINTER Collaboration